Bezoek aan Elsendorp 7 juni 2018

De stuurgroep Toekomst van Schaijk is een kijkje gaan nemen in Elsendorp, een plek waar de bewoners zijn opgegroeid met pionieren. Dat zit hen in het bloed. Het advies dat zij gaven is: handel vanuit het DNA van je dorp. Zou dat in Schaijk het ondernemerschap en de doe-cultuur kunnen zijn? Speel het spel en ga op zoek naar de juiste trekkers bij de vraagstukken die op tafel liggen. Zoek de talenten op in je gemeenschap. Dit kan door ze actief te benaderen of door een oproep te plaatsen. Maak daarbij gebruik van het vertrouwen van de gemeenschap. Dit bouw je op door resultaten te boeken: voor wat hoort wat.

Het is aan te raden om bestaande structuren en faciliteiten te blijven gebruiken. Elsendorp heeft lang via dorpsoverleg geacteerd, pas later is er een coöperatie opgericht. Omarm bestaande initiatieven van de jeugd, faciliteer ze en breng ze op hoger plan. Goede voorbeelden in Elsendorp zijn het beachvolleybaltoernooi en het E-town Madness Festival. Voor Schaijk kun je denken aan jongerenfestivals als Viviënte en Duifhelse Plak.

Een belangrijk kernwoord, misschien wel het belangrijkste woord, is geduld. Ga stap voor stap en sla geen passen over. Je kunt niet alles tegelijk doen. Sommige zaken kosten nu eenmaal tijd. Heb dus geduld. Belicht de successen die je behaalt om te laten zien dat je op het goede pad ziet. Faciliteer goede ideeën en ga waar nodig op zoek naar vergelijkbare voorbeelden ter inspiratie. Denk goed na over waar je mee begint. De voorkeur ligt bij de urgente projecten. In Elsendorp was dit het behoud van de basisschool en het medisch centrum.

Staar je van tevoren niet blind op de organisatievorm, maar ga zelf ontdekken wat werkt in Schaijk: wat wil je samen bereiken? Wat past bij het dorp? Welke rollen, taken, middelen zie je? Het voordeel van een coöperatie is een goede mogelijkheid om geldstromen te beheren.

Inspirerende voorbeelden:

 • Commissie 1500 (doel groei van 1100-1500 inwoners) functioneert als ‘bouwcommissie’ en neemt zelf veel initiatief. Een van de commissies van dorpsoverleg. Zelf uitbreiding woningen op agenda gemeente gekregen, met klein team commissie en gemeente plankaart Elsendorp Noord ingetekend. Zelf verantwoordelijk voor kaveluitgifte etc.
 • Zorgteam voor en door Elsendorpers: Zorgteam verleent zorg dicht bij huis. Richt zich op Elsendorpers met PGB. Het team bestaat uit gekwalificeerde Elsendorpse gediplomeerden verzorgenden.
 • elsendorp-online.nl
 • Dorpsondersteuner: Helpt bij vinden van oplossingen op gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid
 • Al 22 jaar een jeugdcommissie met actieve jeugdleden: Elsendorp aantrekkelijk maken en houden voor jeugd. Activiteiten oa beachvolleybal toernooi (regionale trekkracht) en E-town madness festival

Overeenkomsten:

 • Lef & arrogant
 • Veel kennis en kunde in dorp aanwezig
 • Hechte gemeenschap waar al veel georganiseerd wordt.

Verschillen:

 • Elsendorp 1100 inwoners – Schaijk 7000
 • Lang en goed lopend centraal overlegplatform: dorpsoverleg met 6 commissies die zich bezighouden op terrein van leefbaarheid.
 • Wekelijks centraal nieuwsblad ‘Elsendorper’, digitaal en hardcopy waar al het nieuws in staat, van scholen, verenigingen, dorpsraad etc.

Tips:

 • Kijk naar VAB proeftuin
 • Kijk naar Buurkracht
 • Boek Onderzoeker Ton Baetens ‘ik is niks’

Afdrukken E-mail