Logo en slogan komen er aan, maar nog even geduld

Werkgroep Communicatie | Alle harten 

Wat is de identiteit van Schaijk? En hoe leggen we die vast in één zin? Tijdens de bijeenkomst van eind januari bleek maar eens hoe moeilijk dat was. Zelfs met de input van ruim 300 mensen die de online vragenlijst hadden ingevuld, kwam er geen overtuigende winnaar uit de bus.  

De Toekomst van Schaijk is een werktitel die na bijna anderhalf jaar bijna ingeburgerd is. Toch willen we met z’n allen een logo en een slogan voor onze beweging. En het liefst één die pakkend is en waarin iedereen zich herkend. Geen gemakkelijke opgave! 

Samen met De Merkentafel buigt de werkgroep Communicatie zich over dit vraagstuk. En ze proberen iedereen daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Bijvoorbeeld door de online vragenlijst én de bijeenkomst eind januari. Ondanks alle respons, kwam er geen sterke voorkeur uit voor de bedachte slogans.

Werkgroep Communicatie wilde eigenlijk met het openingsevent van het nieuwe dorpscentrum het nieuwe logo en de nieuwe slogan presenteren. Maar omdat we er duidelijk nog niet uit zijn, heeft de werkgroep besloten deze deadline los te laten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zo luidt het spreekwoord.