Zorgprofessionals leren stille armoede sneller te signaleren

Werkgroep Stille Armoede | Het sociale hart 

Armoede is vaak onzichtbaar, uit schaamte maar ook omdat de personen in kwestie niet weten op welke regelingen ze een beroep kunnen doen. Werkgroep Stille Armoede zet zich om hier verandering in te brengen. Ditmaal door zorgprofessionals te leren stille armoede sneller te signaleren. 

Op een bijeenkomst half februari kwamen ruim 23 professionals van verschillende organisaties bij elkaar, zoals de wijkverpleegkundigen, sportcoaches, jeugdpreventiewerker, praktijkondersteuner en sociaal werksters. André Morsinkhof, hoofd Sociale Zaken van gemeente Landerd, vertelden hen meer over het minimabeleid en hoe ze signalen van stille armoede kunnen ontdekken.

Na afloop van de presentatie gingen de professionals met elkaar in gesprek. Ze bespraken het minimabeleid, de resultaten van een enquête en de signalenkaart, en ze hebben elkaar onderling tips gegeven hoe zij armoede signaleren. Wethouder Moritz Bohmer was ook bij de bijeenkomst aanwezig en benadrukte het belang van vroeg signaleren van armoede.